Privacybeleid

door Simone

De Vegan Fijnproever vindt jouw privacy erg belangrijk. Daarom verwerk ik jouw persoonsgegevens geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Welke gegevens ik verwerk en waarom, en welke rechten jij hebt, kun jij lezen in deze privacyverklaring.

1. Over De Vegan Fijnproever

De Vegan Fijnproever
Parijsboulevard 18
3541 CX Utrecht
KvK-nummer: 82610053
info@deveganfijnproever.nl

2. Wanneer verwerk ik welke persoonsgegevens, en hoelang?

Reviews

Onder elk product uit de webshop kun je een reactie/review achterlaten. Hiermee verwerk ik:

  • Jouw naam
  • Jouw e-mailadres

Deze gegevens bewaar ik net zolang de blogpost of deze website bestaat.
Grondslag AVG: toestemming

Bestellingen & facturatie

In de webshop kun je mijn geweldige 😉 e-book VEGAN INDO FOOD kopen. Wanneer je een bestelling doet, verwerk ik:

  • Jouw naam
  • Jouw e-mailadres

Deze gegevens bewaar ik maximaal 7 jaar. Deze eis stelt de Belastingdienst aan administratie.
Grondslag AVG: uitvoering van de overeenkomst

Nieuwsbrief

Je kunt je inschrijven voor de nieuwsbrief (die maximaal twee keer per maand in je mailbox komt). Hiervoor verwerk ik:

  • Jouw e-mailadres

Jouw e-mailadres wordt net zolang bewaard als dat je ingeschreven staat.
Grondslag AVG: toestemming

3. Ontvangers van jouw persoonsgegevens

Jouw gegevens worden niet verstrekt aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of dit wettelijk verplicht is. De derde partijen waar we (mogelijk) jouw gegevens aan hebben verstrekt, zijn:

  • Wordpress
  • E-mailservers (Hostnet, Gmail)
  • Mollie
  • Mailchimp

De Vegan Fijnproever verkoopt jouw gegevens niet door aan derden.

4. Beveiliging van de gegevens

De Vegan Fijnproever heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

5. Jouw rechten

Indien jouw persoonsgegevens verwerkt worden, heb je hier in bepaalde mate controle over. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb jij de volgende rechten:

Recht op inzage, rectificatie en wissing
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens De Vegan Fijnproever van jou verwerkt. Kloppen bepaalde gegevens niet? Dan kun je ons verzoeken deze te rectificeren. Ook kan ik op jouw verzoek gegevens wissen.

Recht op beperking van de verwerking
Dit is het recht om (tijdelijk) te stoppen met het verwerken van jouw gegevens. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de gegevens die ik van jou heb, mogelijk onjuist zijn. Dan mag ik deze gegevens niet meer gebruiken totdat ik de juiste gegevens heb. Ook indien de verwerking van de gegevens onrechtmatig zijn, ik de gegevens niet meer nodig heb of wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen het verwerken van gegevens, moet ik (tijdelijk) stoppen met het verwerken van jouw gegevens.

Recht op bezwaar
Ben jij het niet eens met de verwerking van jouw persoonsgegevens? Dan kun je bezwaar maken. Wanneer je bezwaar maakt tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing, dan verwerk ik deze gegevens niet meer.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen wanneer jeDe Vegan Fijnproever toestemming hebt gegeven om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of wanneer de verwerking geautomatiseerd wordt gedaan.

Recht om je toestemming in te trekken
Wanneer ik jouw toestemming hebben gekregen om jouw persoonsgegevens te verwerken, dan heb jij te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van de persoonsgegevens vóórdat je de toestemming hebt ingetrokken.

Recht om een klacht in te dienen
Heb je een klacht over hoeDe Vegan Fijnproever met jouw persoonsgegevens omgaat? Dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wil je een van deze rechten uitoefenen, mail dan naar info@deveganfijnproever.nl.

6. Wijzigingen

Het kan zijn dat ik deze privacyverklaring in de tussentijd aanpas. Redenen daarvoor kunnen bijvoorbeeld wijzigingen in het bedrijf zijn, of nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving. De nieuwste versie zal altijd online gepubliceerd staan. Als de wijzigingen op jou van toepassing zijn, informeer ik jou daarover. Maak je na de wijzigingen nog steeds gebruik van de diensten vanDe Vegan Fijnproever, dan ga je akkoord met deze wijzigingen.

Versie: 10 september 2021