Home Algemene voorwaarden van de webshop

Algemene voorwaarden van de webshop

door Simone

Juli 2021

Artikel 1Algemeen

1.1 De rechtsverhouding tussen De Vegan Fijnproever, gevestigd aan de Parijsboulevard 18 te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 82610053 en met BTW-nummer NL003705386B05 (hierna ‘De Vegan Fijnproever’) en de klant, wordt beheerst door deze algemene voorwaarden.
1.2 Deze voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen De Vegan Fijnproever en klant (zijnde de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst is aangegaan met De Vegan Fijnproever, en zich uit dien hoofde verbindt ten aanzien van De Vegan Fijnproever, hierna: de ‘Klant’), met betrekking tot de verkoop van e-books.

Artikel 2 – Prijzen en betaling

2.1 Klant is gehouden tot betaling van de prijs die is vermeld in de webshop op www.deveganfijnproever.nl. Kennelijke fouten, manipulaties of vergissingen (zoals evidente onjuistheden), kunnen na de totstandkoming van de overeenkomst door De Vegan Fijnproever worden gecorrigeerd.
2.2 E-books kunnen worden betaald door middel van iDEAL, Bancontact, Belfius Direct Net en overboeking. De Vegan Fijnproever kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden of inperken. De beschikbare betalingsmogelijkheden zullen kenbaar zijn bij bestelling in de shop.
2.3 Voor de verwerking van de online betalingen, doet De Vegan Fijnproever beroep op externe professionele en gespecialiseerde partners die een betalingsplatform beheren. De Vegan Fijnproever stelt alles in het werk om het online betalingsverkeer op een gebruiksvriendelijke en veilige manier en met respect voor de persoonlijke levenssfeer te organiseren. De financiële gegevens van de Klant die worden ingevoerd in het kader van een online betaling worden enkel uitgewisseld tussen de externe partner en de betrokken financiële instellingen. De Vegan Fijnproever heeft geen toegang tot de vertrouwelijke financiële gegevens van de Klant.
2.4 Wat de afhandeling van de online betalingen betreft alsook de bewaring en verwerking van de vertrouwelijke financiële gegevens van de Klant, kan De Vegan Fijnproever in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk worden geacht.
2.5 Het aangekochte e-book zal slechts worden geleverd aan de Klant indien volledig voormeld bedrag is betaald.

Artikel 3 – Gebruik van e-books

3.1 Om e-books te kunnen gebruiken en te lezen op zijn mobiel toestel en/of zijn computer of laptop, dient de Klant te beschikken over een pdf-reader. De Vegan Fijnproever is niet aansprakelijk voor het correct functioneren van deze software en/of applicaties, de beschikbaarheid ervan en de gevolgen voor het downloaden en gebruiken van het e-book.
3.2 De e-books zijn enkel bestemd voor persoonlijk gebruik door de Klant. Het is de Klant niet toegestaan om het e-book geheel of gedeeltelijk te kopiëren, verkopen, verdelen, doorgeven, vertalen, verspreiden, weergeven, reproduceren, publiceren, verhuren, leasen, onderlicentiëren, vergunnen met licentie of op andere wijze over te dragen, tenzij overeengekomen met De Vegan Fijnproever.

Artikel 4 Retourneren

4.1 Op het aangekochte e-book geldt geen recht van retour. Zodra de overeenkomst tot stand komt, kan zij niet worden ontbonden.

Artikel 5 – Intellectueel eigendom

5.1 Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Klant dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud intellectueel eigendom zijn van De Vegan Fijnproever en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten.
5.2 Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van De Vegan Fijnproever te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met De Vegan Fijnproever.
5.3 De Vegan Fijnproever verleent de Klant een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar recht om de producten en diensten van De Vegan Fijnproever te gebruiken voor persoonlijke doeleinden.

Artikel 6 – Geschillen

7.1 Op de rechtsverhouding tussen De Vegan Fijnproever en Klant is het Nederlands recht van toepassing.